97064

STUDENT RESOURCES

A message from Ken Koshio sensei

 Wachi Daiko(和知太鼓)

Basic training 

Sungazing  
How to play the Wachi daiko
Wachi Daiko in Matsuri 2015
Tanden (丹田呼吸法)breathing 
Wachi Kuchishouka (口唱歌​)
Hiryu Daiko(飛龍太鼓)
Shime and Fue
Shime and Chudaiko
Fue

Taiko songs basic beats 

Matsuri Daiko
Zoku
Hiroshima Nicho Daiko Beats
Ogi Matsuri
Kokoroiki
Irodori
Nebuta
Miyake beats / kuchi shoka 
Miyake (Kuchi Shoka)
Miyake
Camelback  ( by Takeru Matsushita )
Camelback- A part (Kuchi Shoka)
Camelback- B part (Kuchi Shoka)
Camelback- C part (Kuchi Shoka)
Camelback (Part A Beats)
Camelback (Part 1)
New Beats for the kids 5/20/17
Kuchi-shoka (口唱歌∙くちしょうか)
Ko-he-Gyu-new, Aisu-kuri-mu, Po-teto-chip-pusu, Coca-Cola ( Zoku special beats from Eiichi Saito sensei Kodo)

Fue (笛∙ふえ)

K2 Fue Blowing
K2 Fue Fingering
Ogawa Fue
Ogawa Fue Duet (melody & counter)
Ogawa Fue (only Counter Melody)
Ogawa Fue w/Counter Melody

Important Greeting in Japanese(日本語の挨拶)